.
Hồ sơ trang trần - Du học mỹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Mình đã tốt nghiệp Đại Học khoa Công Nghệ Thông Tin, năm 2009 mình làm Du học Mỹ rớt những 4 lần. Nói chung mình có người thân bên đó, mình phải khai có người thân bởi hồ sơ người thân chúng ta đã được lưu lại ở LSQ rồi. Phỏng vấn người ta chỉ xoáy vào vấn đề người thân thôi, người thì nói có LSQ cho đậu, nhưng có người nói có LSQ cho rớt. Có người phỏng vấn 7 lần mà vẫn không đậu . Nói chung hên xui không ah. Chẳng biết đường nào mà lần.

450790 top -

" Lần thứ 13 thì nói là lần tới nếu phỏng vấn sẽ cho đậu ". Quá là ngạc nhiên ! vậy chắc mình phải thử đến 28 lần quá, rồi đến lần 27 thì sẽ được LSQ nói thệ. Mình không làm hồ sơ định cư, vì người ta nói rằng đã làm định cư rồi thì làm du học người ta sẽ nghĩ bạn qua đó mục đích là để định cư chứ không du học rồi trở về.

450800 top -
Cho mình hỏi là đóng lệ phí du học 160$ ở đâu nhỉ ? vì trước đây nhờ người ta đóng dùm nên mình không biết, lúc trước chỉ 131$ thôi. Mình ở Sài Gòn. Thanks.

====
Dùng chức năng "Bài của bạn" để tìm post đầu tiên và duy nhất của bạn đã mở trong các mục di trú. Để tiện theo dõi tiến trình di trú cá nhân, thành viên chi có một hồ sơ trong các diện di trú để hỏi tất cả câu hỏi liên quan đến di trú của mình.

450910 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image