.
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2005
1 ... 25, 26, 27, 28, 29 - bottom
Hồ sơ gia đình mình: PD 28/07/2005; CP 23/03/2019; Đã nhận thư phỏng vấn trong ngày 22/05/2019, ngày phỏng vấn 20/06/2019.
Chúc các bạn F4 2005 đã complete hồ sơ mau nhận được thư pv.

613041 top -
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2005
1 ... 25, 26, 27, 28, 29

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ImageImage

*Opened
*Completed
*Interview
*Passed

Updated 11/3/2018